Složení barev - klíčové složky

Složení barev - klíčové složky

Složení barev - klíčové složky

ŘEDIDLO nebo ROZPOUŠTĚDLO

     –vypaří se
     –není součástí suchého povlaku
 
POJIVO
     –přichytí se k povrchu
     –elastické
     –mění tekutinu na suchý povlak
 
PIGMENT
     –průhledný a/nebo barevný

Pigmenty se běžně dělí do dvou tříd – na hlavní pigmenty, které barví, kryjí a jsou odolné  a na násobiče (nebo tmely), které se používají ke zvýšení objemu barvy. Hlavní pigmenty jsou jemné prášky, které poskytují natíranému filmu barvu a zakrývají povrch pod ním. Musí být tepelně stabilní, nerozpustné v rozpouštědle nátěrového systému a stálobarevné, i když jsou vystaveny světlu a okolnímu prostředí (např. znečištění).

Oxid titaničitý je nejběžněji používaný hlavní pigment v oblasti dekorativních nátěrů a má bílou barvu. Existuje mnoho tříd oxidu titaničitého a použitá třída v barvě závisí na požadovaném konečném efektu a určení produktu, např. jasně bílé třídy jsou používány v zářivých bílých (tzv. brilliant whites), v exteriéru odolné třídy ve výrobcích určených do exteriérů apod.

Dulux využívá 6 tříd oxidu titaničitého v celé škále dekorativních výrobků. Tyto třídy jsou speciálně vybrány pro zajištění požadovaného efektu v určitém typu barvy ve spojení s jinými surovinami. Konkurenční výrobci používají méně tříd. Oxid titaničitý je obecně nejnákladnější surovinou dekorativních barev (bílé, pastelové a střední barvy). Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zlevnit výrobu barvy, je snížit hladinu oxidu titaničitého. Takový produkt pak ale bude mít jak zhoršenou krycí schopnost, tak i sníženou bělost. 

Termín násobič (extender) je poněkud zvláštní, ale tyto materiály dávají barvě důležité parametry, jako např. profil lesku, tvrdost a brousitelnost. Ačkoli jejich použití v rozumné míře poskytuje pro kvalitu barvy výhody, mohou být také použity ke zvýšení objemu barvy - to proto, že jsou výrazně levnější než oxid titaničitý. Na rozdíl od oxidu titaničitého však poskytují pouze nízkou úroveň krytí a bělost. Uhličitan vápenatý (křída), mastek, jíly a křemičitany jsou většinu používány jako násobiče v dekorativních barvách.

Komplexní škála barevných pigmentů je nezbytná pro širokou nabídku barev produktů Dulux. Mnohé z těchto materiálů jsou velmi drahé, zejména pak jasně čisté organické pigmenty, např. žluté a červené, které negativně neovlivňují životní prostředí .