Pronájem airles Graco

Pronájem airles Graco

Malujte s Duluxema získejte pronájem stříkacího zařízení airless na rok zdarma!*

Odeberte barvy Dulux v hodnotě 300.000,- kč za 1 rok a získejte pronájem stříkacího zařízení Graco st MaX II 395 Pro v hodnotě 70.000 kč zdarma.

Odeberte barvy Dulux v hodnotě 135.000,- kč za 1 rok a získejte pronájem stříkacího zařízení Graco Ultra Max aku v hodnotě 17.500 kč zdarma.

Podmínkou pro zapojení do akce je registrace na stránkách www.duluxmalir.cz a nahrávání účtenek na e-shop, 
kde bude viditelný nákup výrobků Dulux, včetně jejich ceny.

*Při odběru barev Dulux ve výše uvedených hodnotách 2 roky po sobě (tj. první rok za 300.000 Kč, resp. 135.000 Kč
a druhý rok za 300.000 Kč, resp. 135.000 Kč) si bude moci pronajímatel daný typ stříkacího zařízení Graco odkoupit
za zůstatkovou hodnotu 1 Kč. V případě nedodržení ročního odběru barev Dulux bude pronajímatel hradit pořizovací
cenu stříkacího zařízení Graco dle pronajatého typu.“