Penetrace

Dulux Trade Exterior Wall Primer je vodou ředitelná tónovatelná adhezní směs kombinující účinky základního nátěru a penetrace.

Dulux Grunt je podkladová vodní emulze určená k přímému použití v místnostech i exteriérech především pod emulzní barvy.