Dulux slevové kupony

Dulux slevové kupony

Vážený držiteli věrnostních karet Dulux Profi Malíř klubu,
po úspěšném zavedení věrnostního programu Dulux malíř jsme pro Vás
opět připravili slevové kupóny, se kterými můžete nakupovat vybrané
výrobky značky Dulux výhodněji. Využitím těchto kupónů můžete zdarma
získat výrobky v celkové hodnotě až 28 565 Kč!
Jak kupón uplatnit?

Kupóny můžete uplatnit u svých preferovaných prodejců, které máte
uvedeny na zadní straně své věrnostní karty. Při nákupu se slevovým
kupónem je nutné předložit registrační kartu Dulux Profi Malíř klubu.
Slevové kupóny jsou platné do 31. 10. 2018.
V tomto období lze uplatnit pouze 42 kupónů na jednu věrnostní kartu.
Upozorňujeme, že jednotlivé slevy se navzájem nesčítají.
Doufáme, že Vás tato akce potěší a těšíme se na další spolupráci.
S přátelským pozdravem

 

Všeobecné podmínky věrnostního programu

„Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“

 

1. Věrnostní program:

„Věrnostní karta Dulux Profi malíř Klubu“ je program, který společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s. přináší registrovaným partnerům na webové stránce www.duluxmalir.cz. Cílem programu je zvýšeni kvality a komfortu v oblasti prodeje produktů a poskytování služeb.

 

2. Členství ve věrnostním programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“:

Členství ve věrnostním programu vzniká zaregistrováním se na webové stránce www.duluxmalir.cz. Členem věrnostního programu se může stát jen osoba, která má oprávnění podnikat na území České republiky a splnila podmínky vyplývající ze Všeobecných obchodních podmínek registrace na webové stránce www.duluxmalir.cz. Členství v programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“ je bezplatná. Registrující se člen souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“, které jsou k dispozici na webové stránce www.duluxmalir.cz. Po obdržení věrnostní karty Dulux Profi Malíř Klubu a kupónů, které jsou součástí tohoto věrnostního programu, může registrovaný partner využívat výhody věrnostního programu. Registrovaný partner může výhody využívat jen u prodejce, kterého při registraci uvedl jako „Preferovaný Prodejce“.

 

3. Používaní zákaznické karty a způsob uplatnění benefitů:

Kupóny věrnostního programu není možné uplatnit bez předložení věrnostní karty preferovanému prodejcovi. Po předložení zákaznické karty a odevzdaní kupónu je registrovaný člen oprávněný čerpat výhody věrnostního programu, které jsou uvedené na kupónech věrnostního programu. Věrnostní karta „Dulux Profi Malíř Klubu“ je přenosná. Výhody věrnostního programu mohou čerpat rodinní příslušníci, přátelé a známí registrovaného člena věrnostního programu po předložení jeho zákaznické karty a kupónu. Zákaznická karta „Dulux Profi Malíř Klubu“ není kreditní ani platební karta, přičemž může být použitá jen v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a pravidly věrnostního programu „Dulux Profi Malíř Klubu“. 

 

4. Ochrana osobních údajů:

Společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s., jako provozovatel programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“ plně respektuje ochranu Vašich osobních údajů, které jste poskytli v rámci registrace do tohoto programu a při zpracovaní osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, přičemž při zpracovávání poskytnutých údajů dodržuje maximální bezpečnostní postupy a podniká všechny náležité opatření, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetími stranami. Společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s., má právo používat Vaše osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, jen s Vaším výslovným souhlasem. Společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s., se současně zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne a ani nezpřístupní třetím stranám s výjimkou těch společností, zabezpečujících činnosti nezbytné při zabalení a doručení listovních zásilek, případně jiných marketingových materiálů.

Člen programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“ se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to přímo na prodejním místě preferovaného prodejce anebo zasláním e-mailu na: info@duluxmalir.cz. Změnu je možné oznámit také na adrese: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00, Praha 4.

Odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů je možné jen písemně, a to zasláním odvolání na info@duluxmalir.cz anebo adresu Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00, Praha 4, přičemž tyto údaje budou po odvolání souhlasu řádně zlikvidované v souladu se zákonem. 

 

5. Závěrečné ustanovení:

Člen programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“ může svoje členství kdykoliv zrušit, a to zasláním žádosti o zrušení členství na adresu: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Vyskočilova 1481/4, 140 00, Praha 4, anebo zasláním emailu na: info@duluxmalir.cz.   Společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s. si vyhrazuje právo zrušit členství v programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“, pokud nebyla členská karta použitá déle jak 24 měsíců anebo pokud člen porušil všeobecné obchodní podmínky tohoto programu. Společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s. je oprávněná kdykoliv změnit podmínky členství v programu „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“. Společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s. je oprávněná kdykoliv požádat člena Dulux Profi Malíř Klubu a držitele věrnostní karty o zdokladování nákupu, při kterém byla uplatněná věrnostní karta. V případě nedoložení dokladu nákupu uplatněného kupónu bude členství Dulux Profi Malíř Klubu tomuto členovi zrušené a společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s. si v takovém případě vyhrazuje právo náhrady škody. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na webové stránce www.duluxmalir.cz. Společnost AkzoNobel Coatings CZ, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program „Věrnostní karta Dulux Profi Malíř Klubu“.